Clicky

MinNyeKommune.no - Lokomotiv Media

MinNyeKommune.no

Kommunikasjonskonsept + Nettside + Rådgivning

MinNyeKommune.no

Kommunikasjonskonsept + Nettside + Rådgivning

Hva skjer med kommunen min?

Regjeringen har satt i gang en kommunereform der målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time ønsket å involvere innbyggerne i denne prosessen gjennom en felles portal. Etter en bred byråkonkurranse fikk vi oppdraget og har sammen med prosjektgruppen fra kommunene og Ambio Strong utviklet minnykommune.no. 

min nye kommune nettside
min nye kommune nettside tlf