Clicky

Jærmalarane - Lokomotiv Media

Jærmalarane

Annonser + Brosjyre + Film + Grafisk profil + Kommunikasjonskonsept + Logo + Nettside + Rådgivning + Stand

Jærmalarane

Annonser + Brosjyre + Film + Grafisk profil + Kommunikasjonskonsept + Logo + Nettside + Rådgivning + Stand

Destinasjonsbygging basert på kultur

Destinasjon Jæren står bak Jærmalarane, men prosjektet blir utviklet sammen med Innovasjon Norge, Region Stavanger, jærkommunene, kunsteksperter og reiselivsaktører i regionen.

Jærmalarane har som mål å utvikle Jæren som turistdestinasjon basert på malerne som kom til Jæren på 1800- og 1900-tallet. Vi jobber tett med alle prosjektdeltakeren og står for strategisk rådgivning, logo, grafisk profil, nettsted, presentasjonsmateriell og konseptutvikling.
www.jarmalarane.no 

Jærmalarane logo
Jærmalarane payoff lyset opplevelsen kunsten
jærmalar logo

Bilde av nettside til Jærmalarane
Jærmalarane nettside på Ipad
Jærmalarane nettside for Iphone
Jærmalarane rollup
Jærmalarande brosjyre