Clicky

Jæder - Lokomotiv Media

Jæder

Annonser + Brosjyre + Grafisk profil + Kommunikasjonskonsept + Logo + Rådgivning

Jæder

Annonser + Brosjyre + Grafisk profil + Kommunikasjonskonsept + Logo + Rådgivning

Innovasjon i over 100 år

Jæder er spennende foredlingsbedrift med historie tilbake til 1896. Da Jæder skulle bygge Nord-Europas mest moderne fabrikk for kjøttvarer ønsket de å fornye logo og profil. I Jæder møtte vi en bedrift som har vært framoverlent og innovativ siden starten for over 100 år siden. I en tett prosess sammen med eiere og ledelse la vi et grunnlag for merkevaren  som skulle kombinere tradisjon, kvalitet, innovasjon og matglede.Vi utviklet Jæder-seglet, et symbol på den garantien for kvalitet man tradisjonelt ga ved å sette seglet sitt på det man leverte. Sammen med en mer moderne typografi og bilder som symboliserer matglede har Jæder et uttrykk de kan ta med seg inn i de neste hundre årene.


Jæder logo
Jæder brosjyre oppslag
Jæder brosjyre oppslag

jæder brosjyre og stempel
Jæder stempel