Clicky

Forum Jæren - Lokomotiv Media

Forum Jæren

Annonser + Brosjyre + Content marketing + Film + Grafisk profil + Kommunikasjonskonsept + Nettside + Rådgivning

Forum Jæren

Annonser + Brosjyre + Content marketing + Film + Grafisk profil + Kommunikasjonskonsept + Nettside + Rådgivning

Fra visjon til ferdig bydel

I 2003 fikk utviklerne Harald Gudmestad og Terje Hamre hånd om en av de mest sentrale eiendommene på Bryne: Hetlandskvartalet på 30 mål midt i sentrum like ved jernbanestasjonen. Eiendommen hadde historisk blitt benyttet til industri. I stedet for å bygge ut området utelukkende til boliger, som ville vært det enkleste og trolig mest lønnsomme, besluttet Gudmestad og Hamre å transformere eiendommen til noe som ville ha varig samfunnsmessig betydning for Bryne og Jæren.


Basert på utfordringer og muligheter på Bryne ble det ble det utviklet en visjon om å skape en ny bydel basert på næring, læring og kultur ved å samle institusjoner og bedrifter som ville styrke hverandre ved å ligge samlet.

Visjonen ble konkretisert til planer og visualisering av hele området utbygd, med signalbygg for kunnskapsbasert næring, bibliotek og Garborgsenter og en av Norges største videregående skoler.

Ved åpning av den nye videregående skolen 17. august 2015 er transformasjonen fullført. Visjonen om Forum Jæren og en bydel med næring, læring og kultur er blitt virkelighet. Lokomotiv Media har vært med på denen prosessen helt fra starten med strategisk rådgivning, utforming av nettsted for de ulike fasene, presentasjonsmateriell, tilbudsdokumenter, visualisering av kvartalet, publikumsavis, kommuniksjon til politikere, flere filmer, skildesign også videre.
Tidslinje som viser hvordan Forum Jæren ble til