Clicky

Flux Group - Lokomotiv Media

Flux Group

Grafisk profil + Logo + Rådgivning

Flux Group

Grafisk profil + Logo + Rådgivning

Å bygge et milliardkonsern

Da Hitec Vision skulle bygge et nytt konsern fikk vi jobben med å lage merkestratgi, logo for konsern og underselskaper og grafisk profil. En spennende prosess utført i tett dialog med eiere og ledelse i det nye konsernet.

Logo til Flux Group
flux group hiarki

project flux c
Logo til Flux Group presentert i profilmanual
Aksidenstrykksaker til Flux Group