Clicky

Bryne.no - Lokomotiv Media

Bryne.no

Digital markedsføring + Kommunikasjonskonsept + Nettside + Rådgivning + Sosiale medier

Bryne.no

Digital markedsføring + Kommunikasjonskonsept + Nettside + Rådgivning + Sosiale medier

En hel by i ett nettsted

Bryne.no er nettstedet som samler alt som har med Bryne å gjøre. Vi har vært med fra konseptet bare var en idè, gjennom utvikling og nå drift og viderutvikling sammen med eierne Brynes Vel og Brynebyen. Nettstedet er bygget opp slik at alle bedrifter, lag og organisasjoner kan være sin egen innholdsprodusent. Det har resultert i en levende kalender som alle arrangører oppdaterer selv. Nettstedet tilbyr også integrert billettsalg. Teknisk samarbeidspartner er Ambio Strong.

Bryne.no forside presentert i en laptop
Bryne.no forside presentert på nettbrett