Clicky

Magasin - Lokomotiv Media
Vi har jobbet med magasinproduksjon siden 2004 og gir i dag ut tre magasiner: Sirdalmagasinet i abonnement og løssalg, og de to næringslivsmagasinene Næring på Jæren og Næring i Sandnes, som begge går til samtlige bedrifter og husstander i de tre jærkommunene og i Sandnes.

Næring på Jæren

 • Full distribusjon – går ut gratis til alt av husstander og næringsliv i Klepp, Time og Hå
 • 93% av innbyggerne på Jæren leser Næring på Jæren
 • Høyt opplag – 20.000 eksemplarer
 • Godt innarbeidet - 15 år på markedet

Næring i Sandnes

 • Magasinet er gratis og går ut til alle husstander og bedrifter i Sandnes kommune, samt bedrifter på Forus, Hinna Park, Hillevåg og Dusavik
 • Høyt opplag – 28.500 eksemplarer
 • Lang levetid – 5 utgivelser i året

Sirdalmagasinet

 • Selges både i abonnement og løssalg
 • Eksklusiv målgruppe – kjøpesterke forbrukere
 • Leses av hytteeiere, fastboende og tilreisende til Sirdal
 • Lang levetid – 6 utgivelser i året 
 • Godt innarbeidet - 14 år på markedet

Næring på Jæren

 • Full distribusjon – alt av husstander og næringsliv i Klepp, Time og Hå
 • 93% av innbyggerne på Jæren leser Næring på Jæren
 • Høyt opplag – 22.000 eksemplarer
 • Godt innarbeidet – 13 år på markedet  

Næring på Jæren

 • Full distribusjon – går ut gratis til alt av husstander og næringsliv i Klepp, Time og Hå 
 • 93% av innbyggerne på Jæren leser Næring på Jæren
 • Høyt opplag – 22.000 eksemplarer
 • Godt innarbeidet – 15 år på markedet  

Næring i Sandnes

 • Magasinet er gratis og går ut til alle husstander og bedrifter i Sandnes kommune, samt bedrifter på Forus, Hinna Park, Hillevåg og Dusavik
 • Høyt opplag – 28.500 eksemplarer
 • Lang levetid – 5 utgivelser i året

Sirdalmagasinet

 • Selges både i abonnement og løssalg
 • Eksklusiv målgruppe – kjøpesterke forbrukere
 • Leses av hytteeiere, fastboende og tilreisende til Sirdal
 • Lang levetid – 6 utgivelser i året 
 • Godt innarbeidet - 10 års jubileum i 2015

Sirdalmagasinet

 • Selges både i abonnement og løssalg
 • Eksklusiv målgruppe – kjøpesterke forbrukere
 • Leses av hytteeiere, fastboende og tilreisende til Sirdal
 • Lang levetid – 6 utgivelser i året 
 • Godt innarbeidet - 10 års jubileum i 2015
 dsc2449 katrine

Katrine F. Killingland

Salgsleder magasin

+47 901 40 447katrine@lokomotiv.no
 dsc3068 1

Unni Stødle

Markedskonsulent

+47 932 14 318unni@lokomotiv.no
 dsc2449 katrine

Katrine F. Killingland

Salgsleder magasin

+47 901 40 447katrine@lokomotiv.no
 dsc3068 1

Unni Stødle

Markedskonsulent

+47 932 14 318unni@lokomotiv.no
Org. nr: 974698005

Hulda Garborgsveg 6
Pb. 393, 4349 Bryne

Tlf.: +47 51 77 84 00
Org. nr: 974698005

Hulda Garborgsveg 6
Pb. 393, 4349 Bryne

Tlf.: +47 51 77 84 00